De Korbeel is de kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling van het PZ H. Familie te Kortrijk, gespecialiseerd in observatie, diagnostiek en psychotherapie. 

Kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar kunnen bij ons terecht (via ambulante raadplegingen of een opname)  ingeval van:

  • Gedragsproblemen
  • Psychische moeilijkheden (o.a. psychose, depressie, suïcidegedachten, eetstoornissen, angststoornissen,…)  
  • Ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autisme) 
  • Schoolse problemen (o.a. schoolweigering).
Mensen centraal in zorg