Logo De Korbeel

INFO

Kinder- en Jeugdpsychiater

Psychologe

Maatschappelijk werksters

Coördinator

Groepsleiding

Nachtverpleegkundigen

Leerkracht

Crea- en Ergotherapeut

Bewegingstherapeut

Onderwijscoördinator

Het team

Kinder- en Jeugdpsychiater

Begeleidt het team, ziet regelmatig op vraag de jongere en de ouders, en beslist in samenspraak over eventuele medicatie.


Psychologe

Doet psychologisch onderzoek bij de jongeren en geeft zowel individuele als groepspsychotherapie.

Sociale dienst en gezinsbegeleider

Begeleidt de ouders en het gezin.

Sociale dienst en gezinsbegeleider

Begeleidt de ouders en het gezin.


Coördinator

Ondersteunt het team in het dagelijkse werk en zorgt voor de praktische organisatie.


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.

Het team


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.


Groepsleiding

Begeleiden de jongeren in de leefgroepwerking. Elke jongere heeft ook een individuele begeleider.

Nacht- verpleegkundige

Is de aanwezige verpleegkundige 's avonds bij het slapen gaan en 's nachts.

Nacht- verpleegkundige

Is de aanwezige verpleegkundige 's avonds bij het slapen gaan en 's nachts.


Leerkracht

Geeft les aan de jongeren en dit zowel individueel als in groep.

Crea- en Ergotherapeute

Biedt de jongeren ergo- en creatieve therapie aan, zowel individueel als in groep.

Bewegings- therapeut

Geeft bewegingstherapie en ervaringsleren aan de jongeren.


Onderwijscoördinator

Legt de contacten tussen De Korbeel en de thuisschool. Daarnaast is de onderwijscoördinator ook aanspreekpunt voor het CLB.