Logo De Korbeel

INFO

Observatieperiode

Behandeling

Observatieperiode

wegwijzers

Een opname begint met een observatieperiode van 6 weken. Na deze periode is er een bespreking met de ouders en de jongere waarbij een advies voor verdere behandeling voorgelegd wordt.

Behandeling

kalender met omcirkeld ontslagdatum

Een eventuele verdere behandeling gebeurt in samenspraak met de jongere en het gezin. Op de opnameduur staat geen termijn. De jongere blijft de tijd die nodig is om zich voldoende goed te kunnen voelen en dit zowel thuis als op school. Het ontslag gebeurt in overleg met het gezin.