Logo De Korbeel

INFO

Schoolse vaardigheden

Aansluiten school

Schoolse vaardigheden

Onderwijs wordt gezien als een deel van de behandeling  binnen de Korbeel.  Vandaar dat onderwijs sterk geïntegreerd is binnen de teamwerking.

Via de lessen  willen we het leren en de  school weer in een positief daglicht stellen en de schoolse vaardigheden versterken.

Aansluiten school

Anderzijds is het de bedoeling om tijdens de opname of na ontslag opnieuw aan te sluiten bij het eigen schoolniveau. Om dit te realiseren is een goede samenwerking met CLB en de thuisschool  noodzakelijk  zodat een onderwijsaanbod op maat kan uitgewerkt worden.