Logo De Korbeel

INFO

Therapieschema

Ik werk

Leefgroepvergadering

Thema activiteit

Fitness

Zwemmen

Koken

Ontspanningsactiviteit

Krantenopdrachten/nieuws

Bibliotheek

Vrije werkblokken

Even stilstaan

Therapieschema

weekschema

Elke jongere krijgt per week een therapieschema (te vergelijken met een agenda) waarin zowel de leefgroep activiteiten als de therapieën overzichtelijk weergegeven staan.

Ik werk

kleurpagina uit een ik-boek

Het “ik werk” houdt in dat er rond verschillende persoonlijke thema's gewerkt wordt (school, vrienden, zelfbeeld, gezin, zelfstandigheid, enz.) zodat de jongere de kans krijgt om zijn belevingen hierrond te brengen.

Leefgroepvergadering

doos met fictieve fiche

Dit is een vergadering van de begeleiders en jongeren per leefgroep. Tijdens deze vergadering kunnen de jongeren praktische zaken bespreken, voorstellen doen voor activiteiten, enz. Hier beslissen de begeleiders en jongeren ook wat er zal gekookt worden en wordt het weekprogramma vastgelegd.

Thema activiteit

T-shirt Thema activiteit

Tijdens deze activiteit wordt er gewerkt rond een thema dat nauw aansluit bij de leefwereld van de jongeren.  Volgende thema's kunnen aan bod komen: vriendschap, verliefd zijn, gepest worden, toekomst, zelfbeeld, enz. Tijdens deze activiteit leren de jongeren stilstaan bij hun gedrag, gevoelens en hun gedachten hierrond.

Fitness

halters en/of ander materiaal

In de sportzaal van het ziekenhuis worden activiteiten voorzien voor de jongeren.

 

 

 

 

Zwemmen

zwemvliezen

We maken gebruik van het  Mimosa zwembad in Kortrijk. Het aanbod is gevarieerd (zwemtechniek, conditie, relaxatie, speloefeningen en het behalen van een brevet) en wordt begeleid door een psychomotorisch therapeut.

Koken

prei

Tijdens de leefgroepvergadering wordt er gezamenlijk beslist wat er gekookt zal worden. Er wordt een boodschappenlijst opgesteld en de jongeren en begeleiders doen samen de boodschappen. Na het bereiden van de maaltijd hebben we een gezellig tafelmoment.

Ontspanningsactiviteit

kubb spel

Iedere woensdagnamiddag is er een ontspanningsactiviteit. Dit kan een sportactiviteit (zwemmen, bowling, schaatsen, minigolf), een  spel (paintgames, kubb tornooi, cluedo), een knutselactiviteit of een uitstap (zee, fietstocht, kermis) zijn.

Krantopdrachten/nieuws

stapel kranten

Er wordt stilgestaan bij de actualiteit van de voorbije week. Hierrond krijgen de jongeren individuele opdrachten. Daarnaast hebben de jongeren ook de mogelijkheid om dagelijks naar het nieuws te kijken.

 

 

Bibliotheek

jeugdboeken

De jongeren krijgen de mogelijkheid om in de stadsbibliotheek van Kortrijk boeken of strips te ontlenen.

 

 

 

Vrije werkblokken

spelend iemand en Wii bakje/spellenkast

Hier leren de jongeren hun vrije tijd zinvol in te vullen. Er is een ruim aanbod voorzien, zowel binnen als buiten de leefgroep (knutselen, gezelschapsspellen, Wii, tafeltennis, basket, Playstation, computer, lezen, …).

Even stilstaan

rolstoel die geduwd wordt

‘Even stilstaan’ wordt éénmaal per maand onder begeleiding van de pastoraal werkster van het ziekenhuis aangeboden. We stellen bepaalde thema's centraal zoals armoede (vb. bezoek aan Poverello), derde wereld (vb. bezoek aan Oxfam), dementie (activiteit met bewoners van WZC St-Carolus), Kerst, …