Logo De Korbeel

INFO

De bezoekuren

Weekendregeling

Bezoekformulier

De bezoekuren

De bezoekregeling tijdens de week, het op weekend gaan, telefoonafspraken, …,  worden steeds besproken met de sociale dienst tijdens de oudergesprekken.

Bezoekuren tijdens de week

Dinsdag en donderdag
van 18u15 tot 19u30

Woensdagnamiddag
van 15u tot 17u30 of
van 15u tot 19u30 of
van 18u15 tot 19u30

Weekendregeling

De standaard weekendregeling is van zaterdag 14u00 tot maandagmorgen. In uitzonderlijke situaties kan hiervan afgeweken worden, en dit enkel na toestemming  van de behandelend psychiater.