Logo De Korbeel

INFO

Leefregels

Stappenplan

Wegwijzer

Vaardigheden

IB

Leefregels

afsprakenblad

Aangezien de jongere in groep leeft, zijn er een aantal leefregels. Zo zijn er concrete afspraken rond het samen eten, samen tv kijken, GSM gebruik, enz.

Stappenplan

detail boom

We werken in de leefgroep met een stappenplan waarin de jongere toenemende verantwoordelijkheden kan verwerven. Elke stap houdt specifieke afspraken in. Op die manier wordt er binnen een zorgende begrenzing gewerkt aan meer vrijheid en verantwoordelijkheid.

Vaardigheden

Het leefgroepgebeuren heeft als doel ervaringen op te doen en vaardigheden te ontwikkelen  in de dagdagelijkse relaties.

Wegwijzer

IB schriftje

Tijdens de observatieperiode (eerste 6 weken van de opname) krijgt elke jongere een wegwijzer. Een wegwijzer is iemand van de begeleiding die de jongere gedurende de observatieperiode van dichtbij volgt. Elke jongere krijgt ook een schriftje waarin men zaken kan schrijven naar hun wegwijzer (moeilijkheden, praktische vragen, enz.).

IB

collage

Indien de jongere na de observatieperiode verder opgenomen blijft, krijgt de jongere een Individuele Begeleider (IB) toegewezen  (meestal is dit de wegwijzer van tijdens de observatieperiode). De IB blijft de jongere wegwijs maken doorheen de opname en volgt ook de praktische zaken mee op.