Logo De Korbeel

  • Jongens en meisjes tussen 0 en 7 jaar
  • Een kindvriendelijke en aangename omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur

Team Leefgroep 1

Kinder-en Jeugdpsychiater

Begeleidt en ondersteunt het team in het bepalen van het behandelprogramma. De kinderen worden gezien voor het KinderPsychiatrisch Onderzoek (KPO) en andere gesprekken. De kinderpsychiater ziet de ouders tijdens het adviesgesprek of op afspraak.

   

Kinderpsychologe

Ziet de kinderen gemiddeld 2 keer per week in functie van (cognitief en belevings-) onderzoek, ouder-kind observaties en/of speltherapie. Daarnaast ondersteunt ze mee het team. De kinderpychologe maakt ook deel uit van het infantteam.

     

Contextbegeleider

Begeleidt de ouder(s) doorheen de opname.  Samen wordt er op zoek gegaan naar oplossingen voor moeilijkheden  in de relatie met het kind en het gezin. De ouder(s) worden doorheen de opname regelmatig gezien door de sociaal werker. Ook de regeling in verband met bezoek en op weekend gaan wordt met de sociale dienst afgesproken.

     

Coördinator

Zorgt voor de praktische organisatie en ondersteunt het team in de dagelijkse werking.

     
 

De groepsleiding

Begeleiden de kinderen (zowel individueel als in groep) doorheen de opname en staan in voor de organisatie van de leefgroep. Elke kindje krijgt de eerste week na opname zijn/haar eigen individuele begeleider: PLIMO die zorgt voor Plezierige Individuele Momenten samen met het kind.

De nachtverpleegkundigen staan paraat wanneer de kindjes slapen.

     

Klasjuf

De klasjuf ziet de kinderen dagelijks individueel of in kleine groepjes in haar klasje. Daar krijgen de kindjes aangepaste werkjes die de ontwikkeling stimuleren.  
Er wordt geoefend op leren luisteren, woordenschat, gericht werken (van links naar rechts, van boven naar onderen), fijne motoriek (goede pincetgreep, leren knippen,…), oog-hand coördinatie, puzzelen, logische reeksen, kleuren leren sorteren en benoemen, voorbereidende rekenbegrippen, …

     

Logopediste

Naast onderzoek rond de taalontwikkeling geeft de logopediste ook taalstimulatie aan de kinderen die dit nodig hebben.

 

 

Bewegingstherapeute

Staat in voor het psychomotorisch onderzoek alsook voor de bewegingstherapie (o.a. Sherborne, zwemmen, schrijfdans, …).

 
     
 

Onderwijscoördinator

Is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderwijs en aanspreekpunt voor de school en het CLB. Zorgt voor het opsturen van het medisch- en aanwezigheidsattest, het opvragen en opvolgen van de schoolse taken, …