Logo De Korbeel

  • Jongens en meisjes tussen 0 en 7 jaar
  • Een kindvriendelijke en aangename omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur

Samenwerking met ouders

Gezien  de jonge leeftijd van de kindjes (0-7 jaar) is  samenwerking met de ouder(s) heel belangrijk. Zij zijn namelijk de belangrijkste zorgfiguren voor de kinderen . Daarom betrekken we de ouders  zo veel mogelijk bij onze werking en de behandeling van hun  kind. Dit doen we door frequente individuele gesprekken met de ouders te organiseren. Tijdens die momenten kunnen ouders vragen stellen en horen ze hoe hun kind het stelt in de leefgroep.

Wekelijks wordt er ook een ‘zoefboekje’ ingevuld en meegegeven naar huis. Hierin staat wat er tijdens de week allemaal gebeurd is, of het kind bepaalde zaken moet meebrengen de volgende week, wat  werkpuntjes zijn,  enz.
Gezien we intensief samenwerken met de ouders worden er  ook ouder-kind therapieën georganiseerd bij de kinderpsychologe en/of de bewegingstherapeute.

Tijdens de opname krijgen de ouders ook de kans om een gesprek te hebben met alle teamleden. Dit kan op een van onze open leefgroepsmomenten, tijdens een oudercontact met de therapeuten of op vraag van een ouder.