Logo De Korbeel

  • Jongens en meisjes tussen 0 en 7 jaar
  • Een kindvriendelijke en aangename omgeving, gericht op voorspelbaarheid, geborgenheid en structuur

PLIMO

Om  het opbouwen van relaties te stimuleren krijgt elk kindje na een week opname een PLIMO. De PLIMO is een leefgroepbegeleider/ster die regelmatig een Plezierig Individueel MOment organiseert met het kind. In de leefgroepwerking staat de PLIMO in voor het organiseren van o.a. praktische zaken (vb. een extern consult, iets aankopen), een persoonlijke activiteit of een bijkomend aandachtmoment of ondersteuning.