Logo De Korbeel

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Als u vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind.

De vragen kunnen gaan over gedragsproblemen maar ook over sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen of schoolse problemen.

Multidisciplinaire bespreking

Binnen De Korbeel  wordt er multidisciplinair gewerkt:  kinderpsychiaters,  psychologen, sociaal werkers, psychotherapeuten, etc. Soms is ook overleg met school, CLB, het gezin en andere betrokkenen noodzakelijk.