Logo De Korbeel

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Als u vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind.

De vragen kunnen gaan over gedragsproblemen maar ook over sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen of schoolse problemen.

Samen Bewegen

Kinderen met ADHD stellen door hun rusteloosheid, hun impulsiviteit, hun nood aan voortdurende aandacht en structuur hoge eisen aan hun ouders en de omgeving.
De relatie tussen deze kinderen en hun ouders kan hierdoor ernstig verstoord raken. Enerzijds hebben deze kinderen problemen op vlak van sociale vaardigheden en anderzijds stellen de ouders zich vragen omtrent het tekort schieten van hun opvoedingsvaardigheden door de complexiteit om aan de eisen van hun kind te blijven beantwoorden.

Met het bewegingsprogramma ‘Samen Bewegen’ willen wij ouders en kinderen een kans geven om samen, a.d.h.v. leuke en speelse activiteiten, succeservaringen op te doen.

De kinderen leren op een plezierige manier hun aandacht te richten, gecontroleerd te handelen en samen met leeftijdsgenootjes in relatie te treden en zich nieuwe vaardigheden eigen te maken.

Voor de ouders bieden we een forum om hun ervaringen te delen en tips te geven om in te spelen op het gedrag van het kind.

Na het bewegingsprogramma worden 6 ondersteuningssessies georganiseerd waarbij de principes, de technieken nader worden belicht zodat het geleerde ook in de thuissituatie kan toegepast worden.

 

Programma

  • Intake
  • 6 sessies ouder-kind (wekelijks op donderdag van 18u tot 19u30)
  • 6 follow-up sessies voor ouders alleen (maandelijks)
  • Follow-up ouders-kind

 

Praktische info en Inschrijvingen

Klinisch secretariaat De Korbeel: 056/24 53 37

 

Folder: ADHD – WIJZER
Een werkinstrument voor leerkrachten

Als kinderpsychiatrische dienst bieden we een ambulant bewegingsprogramma aan “Samen Bewegen”, waarbij er gewerkt wordt aan de problematiek van ADHD en de relationele gevolgen hiervan.

Uit de ouderbegeleidingen vanuit Samen Bewegen kwam sterk naar voor dat niet alleen het gezin een belangrijke rol speelt in de aanpak van een ADHD-kind, maar ook de school een belangrijke medespeler is.

ADHD is een problematiek waar leerkrachten veel mee geconfronteerd worden, maar in de school zelf weet men niet altijd een juist antwoord te bieden op het probleemgedrag.

In samenwerking met de VIVES Hogeschool, departement IPSOC Kortrijk en Hogeschool West-Vlaanderen, werd in de Korbeel een informatiebrochure en een werkinstrument ontwikkeld ten behoeve van leerkrachten in het lager onderwijs omtrent “hoe omgaan met ADHD-kinderen in de klas”.