Logo De Korbeel

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Als u vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind.

De vragen kunnen gaan over gedragsproblemen maar ook over sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen of schoolse problemen.

Aanmelding en intakegesprek

Aanmelding

Ouders of verwijzers melden telefonisch aan bij het klinisch secretariaat (056/24 53 37).

De secretaresse maakt een afspraak bij de kinder- en jeugdpsychiater voor een eerste gesprek (intakegesprek). De ouder(s) of verwijzer zijn op dit gesprek uitgenodigd.  Indien gewenst of aangewezen kan ook de jongere of het kind bij dit eerste gesprek aanwezig zijn.

 

Intake

Tijdens het intakegesprek, dat een uur duurt, wordt uitvoerig stilgestaan bij de problemen en de hulpvragen. Er wordt samen besproken op welke manier er zal gewerkt worden. 

Indien aangewezen zal er een uitgebreid diagnostisch onderzoek voorgesteld worden. In voorbereiding van het diagnostisch onderzoek is het mogelijk dat we andere betrokken personen zoals school, CLB of andere hulpverleners wensen te contacteren. We doen dit enkel met uw uitdrukkelijk akkoord.