Logo De Korbeel

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Als u vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind.

De vragen kunnen gaan over gedragsproblemen maar ook over sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen of schoolse problemen.

Praktische info rond therapieën en begeleiding

  • De frequentie van de afspraken wordt tijdens het verkennend gesprek  voor de aanvang van de therapie samen overeengekomen.
    • Psychotherapie voor kinderen en jongeren vindt plaats om de twee weken of, indien nodig, elke week.
    • De ouderbegeleiding is maandelijks of, indien nodig, om de twee weken.
    • Gezinstherapie vindt in principe  om de twee weken plaats.
  • Voor de kinderen en jongeren worden de afspraken gepland buiten de schooluren. Voor de ouders wordt er zo mogelijk rekening gehouden met de beroepsactiviteiten.
  • Therapie en ouderbegeleiding bij de kinder- en jeugdpsychiater wordt contant betaald bij elke afspraak.  De mutualiteit betaalt steeds een deel van de kosten terug.  U ontvangt hiervoor bij iedere afspraak een getuigschrift.
  • Voor de therapieën of ouderbegeleidingen die doorgaan bij de psycholoog  wordt u tweemaandelijks een factuur toegestuurd.  Afhankelijk van mutualiteit wordt een gedeelte terugbetaald. Klik hier voor een overzicht van de terugbetalingen door de verschillende mutualiteiten.