Logo De Korbeel

Voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Als u vragen of zorgen heeft over het gedrag van uw kind.

De vragen kunnen gaan over gedragsproblemen maar ook over sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen of schoolse problemen.

Ambulante therapie

Therapievormen:

Psychotherapie

Psychotherapie wordt georganiseerd bij zowel  de kinder- en jeugdpsychiater als de  psychotherapeuten.  Tijdens de psychotherapie beogen we om verandering te bereiken in het gedrag en het emotioneel welzijn van het kind of de jongere en zijn/haar ontwikkeling te bevorderen.  Het kind of de jongere komt in therapie over zichzelf vertellen en werkt samen met de therapeut.  Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan spelen een belangrijk middel zijn in therapie, we spreken dan van speltherapie.

 

Ouderbegeleiding

Een psychotherapie bij een kind of jongere gaat altijd gepaard met een ouderbegeleiding.

De ouderbegeleiding wordt georganiseerd bij de kinder- en jeugdpsychiater of de psychotherapeuten.

Tijdens de ouderbegeleiding wordt samen met de ouder(s) gewerkt rond het omgaan met de problemen waarmee zij geconfronteerd worden.  De ouderbegeleiding biedt de mogelijkheid om de thuiscontext en de problemen of de veranderingen die daar worden waargenomen te bespreken. De ouderbegeleiding biedt tevens een verbinding met de therapie die het kind of de jongere doorloopt met zijn therapeut. 

 

Gezinstherapie

Door de ervaren problemen kunnen de relaties tussen de gezinsleden onder druk komen te staan. Via gezinstherapie wordt er gewerkt naar een herstel van de relaties door de positieve krachten van de gezinsleden aan te wenden.  Zorgen en moeilijkheden kunnen besproken worden onder begeleiding van de familietherapeut die het gesprek begeleidt en samen met het gezin werkt aan de verandering die zij samen hebben vooropgesteld.